سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

LED درواقع از حروف اول عبارت Light Emitting Diodeتشکیل است که عبارت است از دیودی که با تحریک توسط اعمال ولتاژ در یک جهت خاص، از خود نور ساطع میکند.

به LED ، دیود نور گسیل یا دیود نور افشان نیز گفته میشود.

LED ها از نیمه هادی ها تشکیل شده اند که با توجه به میزان شکاف انرژی آنها، نوری با طول موج معینی از خود ساطع می کنند.

با تغییر ترکیبات مواد تشکیل دهنده یا با تغییر میزان سهم هریک از ترکیبات مذکور، میتوان فرکانس نور ساطع شده را مدیریت کرد.