سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

CRI توانایی ارائه و تفکیک رنگها تعریف شده است. بهترین منبع نور، نوری است که نزدیکترین به نور خورشید باشد تا بهترین تفکیک را دارا باشد.

نوری که CRI بیشتر از ۹۰ باشد مناسب است و میتواند کیفیت مناسبی را به ارمغان آورد.