یک قدم فراتر

همایش یک قدم فراتر

یک قدم فراتر

رویداد ” یک قدم فراتر” با حضور نمایندگان سراسر کشور، مدیران شرکت و روسای ارگان های دولتی با حضور قریب به 350 نفر در هتل استقلال تهران برگزار شد.
در این رویداد با هدف دیدار و تبادل نظر همکاران، به دور از فضاهای کوچک و شلوغ نمایشگاه جمع شدیم تا دستاوردها و قدم های روبه جلو ای دی سی را در کنار هم مرور کنیم…

برخی از تصاویر