واحد نمونه

اهدای تندیس واحد نمونه استانی 1401

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد و هیات همراه از بخش های مختلف شرکت تولیدی گروه صنعتی سپهرمنو بازدید کردند. جناب آقای احمدی (رییس اداره نظارت براجرای استاندارد استان تهران / معاونت ارزیابی انطباق) جناب آقای زحمتکش(معاونت تدوین و استاندارد سازی اداره … ادامه مطلب

0 نظرات